ماساژ پا

با کاهش خستگی پاها، از خستگی کل بدن جلوگیری کنیم. پاشنه پا را با دست گرفته و به صورت چرخشی حرکت دهید. به آرامی انگشت شست دست را، از مچ پا تا روی هر یک از انگشتان پابکشید. پا را با دو دست بگیرید و به سمت کف و رویه پا فشار دهید. مثلحالتی که می خواهید تکه ای نان خشک را از وسط بشکنید. هر یک از انگشتان پا را به ملایمت بکشید و بچرخانید. در پایان پا را بین دو دست نگهدارید

اعضای بدن شما گیرنده‌های قابل لمسی در کف پاها دارند که با ماساژ دادن این نقاط، می‌توانید از دردها و خستگی‌های آن اعضا بکاهید  در زیر ارگان‌های مربوط به هر کدام از پاهایتان را می‌بینید. قلب با پای چپ در ارتباط است:

 

آموزش ماساژ کف پا

۱. برای انجام ماساژ پاها، روی یک صندلی کوتاه بنشینید و تمام قسمت های کف پا، رویه پا، پاشنه پا و انگشتان پا را به آرامی ماساژ دهید .
۲. یک دست خود را روی پا و دیگری را زیر کف پا قرار دهید و به آرامی‌ از انگشتان پا به سمت قوزک ماساژ دهید و این حرکت را به سمت انگشتان ادامه داده و تکرار کنید.
۳. پا را با یک دست نگه داشته و با دست دیگر انگشتان هر پا را محکم فشار داده و به آرامی ‌بکشید.
۴. با انگشت شست از قسمت بالایی کف پا، به صورت خطی فشار محکم به مرکز کف پا وارد کنید و در قوس و برآمدگی پا، فشاری چرخشی اعمال کنید. این حرکت را در ۲ کف پا انجام دهید.
۵. یک پا را نگه داشته و به پای دیگر آرام مشت بزنید و با حرکات انگشتان دست در سراسر کف پا حرکات چرخشی انجام دهید.
۶. از قوزک پا تا ناحیه ران را با دستان خود ماساژ داده و آن را ۵ بار تکرار کنید.
۷. زانو را با فشار چرخشی انگشتان در ناحیه کاسه زانو ماساژ دهید.ماساژ پا پس از یک ایستادن طولانی می‌تواند عضلات پا را آرام کرده و به حالت اول بازگرداند.ماساژ منظم ران، سیستم لنفاوی را تحریک کرده و ظاهر ران‌ها را بهبود می‌بخشد.

علاوه بر ایجاد آرامش و رفع تنش، متخصصین رفلکش زون تراپی می توانند با استفاده از تحریک نقاط خاصی در کف پا به درمان برخی از بیماری ها بپردازند.

/ 0 نظر / 29 بازدید